ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ochrona danych osobowych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ochrona Danych Osobowych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-05-24 14:19:18 przez Paweł Cielecki

Obowiązek informacyjny

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  z siedzibą w Radomiu przy ul. Suchej 13.
 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Ośrodek Ruchu Drogowego możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych WORD Radom, ul. Sucha 13, 26-600 Radom lub adresem email:
 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminu państwowego na prawo jazdy lub wzięciem udziału w szkoleniu organizowanym przez WORD Radom  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Przetwarzamy też Pana/Pani dane osobowe w celach wskazanych poniżej:
-         rezygnacja ze zdawania egzaminu w WORD Radom i  odesłanie PKK do Wydziału Komunikacji w/m Pana/Pani zamieszkania lub innego WORD-u
-         udział / rezygnacja z udziału instruktora w egzaminie na prawo jazdy
-         zwrotu niewykorzystanej opłaty za egzamin
-         wynajem placu manewrowego
 
5) Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego (UM) w przypadku złożenia przez Pana/Panią skargi na przebieg egzaminu praktycznego lub w przypadku realizowania przez UM nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy, co wynika z przepisów prawa - w szczególności: ustawy o kierujących pojazdami.
Pana/Pani dane osobowe możemy także udostępniać na żądanie organom ścigania tj. Policji i Urzędom Skarbowym celem realizacji ustawowych zadań określonych w odpowiednimi przepisami prawa.
 
6) Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe przez czas realizacji celów przetwarzania, a także po ich zakończeniu co wynika z przepisów prawa, w tym w szczególności: ustawy o kierujących pojazdami, prawa o ruchu drogowym oraz innych ustaw i rozporządzeń.
 
7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w dowolnym momencie.
 
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 
9) WORD wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych, aby móc wykonać czynności umożliwiające realizację powyższych celów.
Danymi jakie mogą być wymagane, w zależności od realizowanego celu, są:
-         imię i nazwisko
-         nr PESEL
-         adres zamieszkania
-         tel. kontaktowy
-         nr konta bankowego
-         nr uprawnień, imię i nazwisko instruktora
-         nazwa, nr ewidencyjny, NIP, adres i tel. kontaktowy do  OSK
Jeśli z jakiegoś powodu nie podaPan/Pani tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować celów zpkt 3. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
 
10) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 
11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 
 
« powrót do poprzedniej strony