ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności dla Biuletynu Informacji Publicznej WORD-u w Radomiu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-03-09 11:32:50 przez Paweł Cielecki

Akapit nr - brak tytułu

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI I. Informacje wymagane
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej WORD w Radomiu.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.bip.word.radom.pl.
 
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z zastrzeżeniem wyjątków,w sytuacjach które niosłyby za sobą nadmierne obciążenia dla WORD.
 
Treści niedostępne
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów Serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronach Serwisu są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • ich wytworzenie odbywało się w podmiotach zewnętrznych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt (np. prezentacje, pliki tekstowe i filmy od instytucji współpracujących z WORD w Radomiu),
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej organizacji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre filmy zamieszczone na Serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. W przypadku problemów z dostępnością Serwisu za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
 • Zespół koordynatorów odpowiedzialnych za załatwianie wniosków.
E-mail: 
Telefon: 48 331 41 63 lub 48 331 41 83
 • Koordynator do spraw dostępności:
r.pr. Jakub Kęska
tel: 48 331 41 63
e-mail:
Postępowanie odwoławcze W przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany do WORD w Radomiu, niedotrzymania powyższych terminów lub na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa E-mail:  Telefon: 22-59-79-100
  II. Informacje dodatkowe
 
Data publikacji strony internetowej: www.bip.word.radom.pl –  kwiecień 2016r.
 
Poruszanie się po stronie
Obsługa Serwisu jest możliwa tylko przy użyciu klawiatury. Strony Serwisu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronach. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Na początku każdej strony umieściliśmy linki – skróty prowadzące do:
 • menu,
 • treści,
 • układu,
 • kontrastu,
 • zmiany wielkości czcionki
Strony Serwisu powinno dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki oraz za pomocą wbudowanego narzędzia „Tekst” (menu górne).
 
Dokumenty
Na stronach www.bip.word.radom.pl znajdują się pliki do pobrania. Większość z nich pochodzi zasobów własnych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik. Opisy alternatywne grafik i zdjęć Pamiętamy, aby do grafik i zdjęć w Serwisie, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne.
 
Powiększanie strony
Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych  (Ctrl+/-)lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie lub zmniejszanie stron Serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Możesz również skorzystać z wbudowanego narzędzia „Tekst” (menu górne).
 
Kontrast
Na stronie www.bip.word.radom.pl znajduje się również narzędzie do  zmiany kontrastu kolorystycznego elementów przekazujących treści (menu górne). Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.
 
Filmy wideo
Staramy się aby do umieszczanych materiałów filmowych dodawane były napisy.
 
Zrozumiałość i czytelność treści
Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.
 
Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach
Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.
 
Dostępność architektoniczna
Miejsca egzaminowania:
 • Radom, ul. Sucha 13
 • Radom, ul Radomskiego 1
 • Grójec, ul Sportowa 16 (Hala sportowa „Spartakus” Grójeckiego Ośrodka Sportu)
 • Kozienice, ul Warszawska 25 (I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach im. Stefana Czarnieckiego)
 • Zwoleń, ul. Wojska Polskiego 78 (Zespół Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu
 • Bohaterów Walki z Faszyzmem)
Dokładamy wszelkich starań, aby miejsca egzaminowania zostały przystosowane do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:
 • stosowne oznakowanie,
 • likwidację barier architektonicznych,
 • likwidację barier komunikacyjnych,
 • umożliwienie dostępu do pomieszczeń urzędu dla osób z niepełnosprawnością,
 • zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.
    Oświadczenie sporządzono dnia: 09.03.2021r.    
« powrót do poprzedniej strony