ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2018-07-04
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawę zestawów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz opasek sprężystych odblaskowych XXL
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 133.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 85 KiB)
 • Załącznik nr 2 (XML, 132 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 83.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOC, 113 KiB)
 • SIWZ (DOC, 246 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 1 (PDF, 493.4 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 41.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty​ (PDF, 493.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 132.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2018-03-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-08 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa nowych oraz odbiór dotychczas użytkowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu samochodów osobowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 106.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 366.5 KiB)
 • JEDZ - instrukcja (DOC, 166.5 KiB)
 • JEDZ ogłoszenie (PDF, 80.9 KiB)
 • JEDZ import (XML, 117.8 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie 1 (PDF, 3.3 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie 2 (PDF, 3.3 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania 3 - 6 (PDF, 6.5 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie 7 (PDF, 3.1 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie 8 (PDF, 3.3 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie 9 (PDF, 405.9 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 807.9 KiB)
 • Informacja o otwarciu ofert (PDF, 382.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 457 KiB)
 • Odwołanie (PDF, 852.5 KiB)
 • Wezwanie od postępowania odwoławczego (PDF, 408.5 KiB)
 • Informacja (PDF, 447.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 510.2 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 106.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2018-01-11
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup samochodu ciężarowego do 3,5t typu furgon dla WORD.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o przeprowadzonym postępowaniu (PDF, 3.3 MiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2017-07-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-09 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu wraz z jednostkami terenowymi.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 539.2 KiB)
 • SIWZ-ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej (PDF, 5.3 MiB)
 • Zał.nr 1 Formularz oferty (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik 1a szczegółowy formularz cenowy oraz warunków fakultatywnych (wzór) (XLS, 21.5 KiB)
 • Zał.nr 2 ubezp.-oświadczenie o spełnieniu warunków udziełuw postępowaniu wraz z oświadczeniem dotyczacym braku podstaw do wykluczenia (wzór) (DOC, 36 KiB)
 • Zał.nr 3 ubezp.oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymogów kapitałowych i posiadaniu aktywów spełniajacych warunki określone w ustawie o działalności ubezpieczeniowej (wzór) (DOC, 31 KiB)
 • Zał.nr 4 ubezp.oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór) (DOC, 33 KiB)
 • Zał.nr 5 ubezp.-umowa - wzór (DOC, 72 KiB)
 • Zał.nr 6-opis przedmiotu zamówienia - szczególne warunki ubezpieczenia (DOC, 230.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 wykaz mienia - budynki (XLS, 26 KiB)
 • Zał. nr 8-wykaz sprzętu elekltronicznego (XLS, 52 KiB)
 • Załącznik nr 9 wykaz pojzdów (XLS, 45 KiB)
 • Załącznik nr 10 szkodowość (PDF, 1.4 MiB)
 • Odpowiedzi na wnioski (PDF, 2.8 MiB)
 • Odpowiedzi na wnioski 2 (PDF, 2.4 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 865.4 KiB)
 • Zawiadomienie wyborze o najkorzystniejszej ofercie (PDF, 619.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 2.5 MiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2017-07-11
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opasek sprężystych odblaskowych XXL oraz zestawów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 537.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 475.2 KiB)
 • ZAŁĄCZIK 1 (DOC, 83 KiB)
 • ZAŁĄCZIK 2 (DOC, 124 KiB)
 • ZAŁĄCZIK 3 (DOC, 83 KiB)
 • ZAŁĄCZIK 4 (DOCX, 23.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 532.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 2.5 MiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2017-06-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-11 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa podwozia samochodu ciężarowego przystosowanego do przewozu nadwozi wymiennych BDF, przeznaczonego do egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie kategorii C i C+E prawa jazdy oraz szkolenia kierowców z zakresu systemu BDF.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 401.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 548.5 KiB)
 • Formularz ofertowy (PDF, 357 KiB)
 • SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF, 5.6 MiB)
 • Oświadczenie wykonawcy 1 (PDF, 361.8 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy 2 (PDF, 377.9 KiB)
 • WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW (PDF, 318.5 KiB)
 • Oświadczenie (PDF, 356.8 KiB)
 • INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW (PDF, 343.3 KiB)
 • Opis oferowanego przez Wykonawcę Podwozia (PDF, 581.1 KiB)
 • Wykaz Autoryzowanych Stacji Obsługi (PDF, 385.5 KiB)
 • Umowa (PDF, 362.2 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 839.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 840.7 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 436.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2017-04-07
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Informacja o przeprowadzonym postępowaniu na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla WORD w Radomiu.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o przeprowadzonym postępowaniu na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla WORD w Radomiu. (PDF, 417.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2017-03-27
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Informacja o przeprowadzonym postępowaniu na zakup części do samodzielnego montażu rejestratorów w pojazdach egzaminacyjnych WORD w Radomiu.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o przeprowadzonym postępowaniu (PDF, 76.3 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2017-03-27
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Informacja o przeprowadzonym postępowaniu na zakup i dostawę talonów towarowych dla pracowników WORD w Radomiu.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o przeprowadzonym postępowaniu (PDF, 75.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2017-02-23
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Informacja o przeprowadzonym postępowaniu na zakup 4 szt. samochodów osobowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o przeprowadzonym postępowaniu na zakup 4 szt. samochodów osobowych (PDF, 405.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji